Thông báo seminar tháng 3 năm 2019 3/8/2019 3:13:00 PM

Thông báo seminar tháng 3 năm 2019

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện buổi thảo luận khoa học về xây dựng xây dựng hệ thống WebGis phục vụ việc trình diễn kết quả tính và dự báo trực tuyến các giá trị thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường cho các lưu vực sông tại Việt Nam.

Thời gian:14h ngày 29/4/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 5 nhà C.

Người trình bày: 02.

Người tham gia: 04.

Nội dung trình bày thuộc một trong những kết quả của bài báo tham dự Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2019 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Cơ học.

  • * * * Apple iPhone 15 Free: https://google.com * * * hs=6e8c824e430f6a71b45fab73556cd965*

    3/16/2024 6:07:17 AM

  • * * * <a href="https://google.com">Apple iPhone 15 Free</a> * * * hs=6e8c824e430f6a71b45fab73556cd965*

    3/16/2024 6:07:18 AM

Tham gia bình luận

Đánh giá


IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309