Mô hình ImechANN-LSTM

Mô hình ImechANN-LSTM

Mạng neural nhân tạo (ANN - Artificial Neural Network)  là một mô hình xử lý thông tin phỏng theo cách thức xử lý thông tin của các hệ neural sinh học. Mạng neural ImechANN được xây dựng dưới dạng hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNNs) là một mạng neural LSTM (Long Short Term Memory Network) có chứa một vòng lặp bên trong nó, ra đời từ việc cải tiến mô hình ANN bằng cách theo dõi được không chỉ đầu vào hiện tại mà cả các đầu vào quá khứ khác.

ImechANN có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình để xử lý, phân loại và dự đoán chuỗi thời gian với độ trễ thời gian rất dài không xác định giữa các tập đầu vào. Với cấu trúc LSTM, ImechANN cũng có cấu trúc giống như dây chuyền, nhưng mô-đun lặp đi lặp lại có một cấu trúc đặc biệt hơn so với mạng Recurrent Neural Network chuẩn. Thay vì có một lớp mạng thần kinh đơn nhất, chúng có bốn, tương tác một cách rất đặc biệt. Chúng bao gồm nhiều cấu trúc (cấu tạo từ một hàm kích hoạt sigmod và một phép nhân điểm) gọi là cổng, một cách để tuỳ chọn cho thông tin đi qua (bảo vệ và kiểm soát trạng thái tế bào). Chúng quyết định thông tin mới nào sẽ được lưu trữ, được cập nhật cho tế bào hoặc được xuất ra cho bước sau thông qua các hàm kích hoạt sigmoid và tanh.

 

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309