Thông báo seminar tháng 3 năm 2019 8/3/2019

Thông báo seminar tháng 3 năm 2019

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện buổi thảo luận khoa học về xây dựng xây dựng hệ thống WebGis phục vụ việc trình diễn kết quả tính và dự báo trực tuyến các giá trị thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường cho các lưu vực sông tại Việt Nam.

Thông báo seminar tháng 1 năm 2019 1/1/2019

Thông báo seminar tháng 1 năm 2019

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện buổi thảo luận khoa học về xây dựng cơ sở dữ liệu thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường các lưu vực sông tại Việt Nam.

IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309