Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

IMECH_Database được xây dựng trên nền số liệu thu thập từ nhiều nguồn, nhiều dạng khác nhau bao gồm số liệu khí tượng thuỷ văn các trạm đo trên toàn quốc và quốc tế (trạm quốc gia + trạm địa phương) từ năm 1999 đến năm 2019, sau đó được xử lý theo cấu trúc dữ liệu đầu vào của bộ cơ sở dữ liệu.
IMECH_Database lựa họn hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2016 là một hệ quản trị CSDL hiện đại, có nhiều tính năng như: hiệu năng cao, có khả năng sử dụng lớn, lưu nhanh,… và có thể chạy được trên nhiều nền tảng hệ điều hành (kể cả Linux), đồng bộ với nền tảng xây dựng phần mềm đã chọn và bộ công cụ phát triển, đáp ứng được các yêu cầu đề ra của hệ thống và có giải pháp mở rộng tận dụng dữ liệu dùng chung. Microsoft SQL Server 2016 cho phép hàng ngàn người kết nối làm việc cùng một lúc, có khả năng trao đổi dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác, đảm bảo khả năng bảo mật. Các cơ sở dữ liệu có có thể có kích cỡ lớn, có thể ứng dụng theo mô hình kho dữ liệu.

Số liệu được thu thập từ nhiều nguồn, nhiều dạng khác nhau bao gồm số liệu khí tượng thuỷ văn các trạm đo trên toàn quốc và quốc tế (trạm quốc gia + trạm địa phương) từ năm 1999 đến năm 2019, sau đó được xử lý theo cấu trúc dữ liệu đầu vào của bộ cơ sở dữ liệu, có chứa đầy đủ các thông tin về lưu vực sông, các trạm đo (thủy văn và khí tượng), các công trình, số liệu mặt cắt, số liệu mưa, mực nước, lưu lượng.... Bộ cơ sở dữ liệu được xây dựng cho việc quản lý, sử dụng số liệu để tính toán các phương án một cách thuận tiện và nhanh chóng. Ví dụ danh sách các lưu vực kèm các thông tin đơn giản được chọn lọc các thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu theo các trường

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P507, nhà C, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309