Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

IMECH_Database được xây dựng trên nền số liệu thu thập từ nhiều nguồn, nhiều dạng khác nhau như: các trạm đo trong hệ thống trạm Quốc gia, số liệu KTTV, số liệu ra đa, số liệu ảnh mây vệ tinh theo thời gian thực, số liệu kế thừa từ các đề tài trong và ngoài nước khác.

 

IMECH_Database bao gồm các loại số liệu như sau:
- Số liệu địa hình:
+ Bản đồ DEM 30m x 30m lấy từ trung tâm…
+ Bản đồ DEM 90m x 90m lấy từ trung tâm…
+ Bản đồ DEM 30m x 30m lấy từ trung tâm…  Mỹ….
Ngoài ra có một số bản đồ địa hình của khu vực đồi núi với tỷ lệ 1:50 000 và khu vực đồng bằng với tỷ lệ 1:1 0000 được thu thập được từ các đề tài trong và ngoài nước.
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ phân loại đất:
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được cung cấp bởi Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đây là bản đồ có tỷ lệ 1:50 000. Bản đồ phân loại đất được cung cấp bởi Viện nghiên cứu Nông hóa thổ nhưỡng có tỷ lệ 1:50 000.
- Dữ liệu về lòng dẫn: 
+ Số liệu mặt cắt trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình được thiết lập có 33 sông với 67 nhánh sông và tổng số mặt cắt là 980 mặt cắt trên toàn lưu vực.
+ Số liệu mặt cắt trên hệ thống sông Hương được thiết lập có 13 sông với 197 mặt cắt.
+ Số liệu mặt cắt trên hệ thống sông Kone được thiết lập….
+ Số liệu mặt cắt trên hệ thống sông ĐBSCL được thiết lập….
- Dữ liệu khí tượng thủy văn và các công trình ven sông:
+ Số liệu khí tượng thuỷ văn các trạm đo trên toàn quốc (trạm quốc gia + trạm địa phương): .. trạm
+ Số liệu mưa 6h, 1h, có những chuỗi kéo dài từ năm 1956 đến nay
+ Một số trạm đo địa phương, số liệu mưa, lưu lượng, nồng độ các chất tại một khoảng xác định.
+ Số liệu từ hệ thống các hồ chứa lớn của quốc gia thoe thời gian thực như: mực nước hồ, lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả ra từ hồ,…
+ Số liệu dự báo từ các mô hình lớn trên thế giới: GFS, ECMWF, ICON, Meteoblue, NCHMF, GEM - Canada,CMA - Trung Quốc
- Bộ cơ sở dữ liệu được xây dựng cho việc quản lý, sử dụng số liệu để tính toán các phương án một cách thuận tiện và nhanh chóng.
- Danh sách các lưu vực kèm các thông tin đơn giản được chọn lọc các thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu theo các trường.
- Dữ liệu có thể lấy theo định dạng text hoặc exel.
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309