Học máy - Trí tuệ nhân tạo

Học máy - Trí tuệ nhân tạo

Mạng neuron nhân tạo

Mạng neural nhân tạo (ANN - Artificial Neural Network)  là một mô hình xử lý thông tin phỏng theo cách thức xử lý thông tin của các hệ neural sinh học. Mạng neural IMECH-ANN được xây dựng dưới dạng hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNNs) là một mạng neural LSTM (Long Short Term Memory Network) có chứa một vòng lặp bên trong nó, ra đời từ việc cải tiến mô hình ANN bằng cách theo dõi được không chỉ đầu vào hiện tại mà cả các đầu vào quá khứ khác.

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P507, nhà C, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309