Mô hình thuỷ lực 1 chiều mở rộng Imech-TL1

Mô hình thuỷ lực 1 chiều mở rộng Imech-TL1

Mô hình IMECHTL1 là một mô hình thủy động lực 1 chiều tổng quát, có thể áp dụng để giải nhiều bài toán khác nhau liên quan đến mạng sông, kênh. 

 

- Mô hình thủy lực một chiều mở rộng IMECHTL1 được xây dựng, hoàn thiện và áp dụng trong một số đề tài và dự án về kiểm soát lũ lụt trên nhiều lưu vực thuộc cả 3 vùng miền Bắc Trung Nam.
- Mô hình thân thiện, dễ sử dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý và vận hành cho hệ thống sông, kênh từ đơn giản đến phức tạp, khá linh hoạt và tốc độ cao.
- Mô hình được xây dựng nhằm mô phỏng các quá trình thủy động lực trong sông tự nhiên và kênh dẫn nước.
- Mô hình cũng tich hợp nhiều mô đun để tính toán và mô phỏng nhiều quá trình khác nhau như: truyền chất, vận chuyển bùn cát, dự báo lũ, dự báo bồi xói và vận hành hồ chứa, chất lượng nước, mô hình mưa - dòng chảy...
- Các công trình trên sông cũng có những mô đun khác nhau để mô phỏng: cầu, cống ngầm, đập tràn, trạm bơm,...
- Quá trình vỡ đập cũng được xem xét như một dạng công trình.
- Các phương pháp mô phỏng kiểm soát lũ.
- Vận hành hệ thống tưới và tiêu thoát bề mặt;
- Thiết kế các hệ thống kênh dẫn;
- Nghiên cứu sóng triều và dâng nước do mưa ở sông và cửa sông.
- Tính toán được mực nước, lưu lượng, lan truyền chất trong hệ thống sông 1 chiều như: sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, sông Hương, Sông Vu Gia Thu Bồn.
- Tính toán được mực nước các ô chứa liên kết với mạng sông qua hệ thống đê (giả 2 chiều).

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309