Phát hành phiên bản chính thức IMECH1D v1.0 22/1/2019

Phát hành phiên bản chính thức IMECH1D v1.0

Sau một thời gian hiệu chỉnh và kiểm thử, nhóm tác giả chính thức phát hành phiên bản 1.0 của phần mềm thuỷ lực và lan truyền chất 1 chiều trên hệ thống kênh sông.

IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309