Mô hình thuỷ văn phân bố ImechTV2

Mô hình thuỷ văn phân bố ImechTV2

Mô hình thuỷ văn IMECH-TV2: Phát triển mô hình thủy văn tham số phân bố MARINE, cải tiến việc gán mưa theo 03 phương pháp (trực tiếp từng ô lưới; phân chia theo đa giác Thiessen, nội suy Kriging), tính toán song song trên CPU và GPU giúp bài toán có thể chia ô lưới mịn, sử dụng 06 phương pháp ước lượng tham số tối ưu

Mô hình thuỷ văn IMECH-TV2 là cải tiến mô hình thuỷ văn thông số phân bố MARINE với các thay đổi: thêm phương thức gán mưa cho từng ô lưới, nâng hướng dòng chảy lên 8 hướng,tự động xử lý GIS (không cần sử dụng phần mềm như ArcView – Fill DEM, Flow Direction, Flow Accumulation), tự động hiệu chỉnh các tham số bằng 06 phương pháp ước lượng tối ưu, tính toán song song giảm thời gian tính khi chia mịn ô lưới,
Mô hình MARINE mô phỏng quá trình hình thành dòng chảy sinh ra bởi mưa trên lưu vực dựa trên phương trình bảo toàn khối lượng và tính toán thấm dựa trên lý thuyết thấm Green Ampt từ phương trình liên tục và định luật Darcy.
Danh sách các file số liệu đầu vào:
    + File số liệu: diện tích lưu vực (km2), số trạm đo mưa, bản đồ phân bố mưa (ô lưới hoặc đa giác Thiessen), bản đồ DEM, bản đồ thảm phủ, bản đồ sử dụng đất, …
    + File chứa các tham số chạy mô hình như thời gian tính, bước thời gian,…
    + File các số liệu ban đầu và bổ sung theo thời gian: mưa, bốc hơi và nhiệt độ.
Danh sách các file được kết xuất: 
    + File kết quả dòng chảy trên lưu vực và các thông tin khác trong chu trình thuỷ văn

 

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309