Mô hình thuỷ lực 1 chiều mở rộng ImechTL1

Mô hình thuỷ lực 1 chiều mở rộng ImechTL1

Mô hình thủy lực một chiều mở rộng IMECHTL1 được xây dựng, hoàn thiện và áp dụng trong một số đề tài và dự án về kiểm soát lũ lụt trên nhiều lưu vực thuộc cả 3 vùng miền Bắc Trung Nam. Bộ chương trình không chỉ có khả năng tính toán quá trình lan truyền lũ trong mạng sông mà có cả khả năng tính toán quá trình ngập vùng lưu vực ngoài đê, cũng như tính toán chất lượng nước, lan truyền ô nhiễm trên hệ thống kênh sông cũng như kết nối với các phần mềm thuỷ lực 2D và thuỷ văn.

Để mô phỏng quá trình lan truyền lũ trong hệ thống sông, IMECHTL1 mô phỏng các giá trị thuỷ văn, thuỷ lực của : Mạng sông và Ô chứa nước. Tất cả các mặt cắt sông được liên kết với nhau theo một mạng lưới đa kênh. Các ô chứa nước được liên kết với mạng sông qua các công trình.

Dòng chảy trong một đoạn sông được IMECHTL1 mô phỏng bằng hệ phương trình Saint Venant 1 chiều, mô tả chuyển động của nước trong sông hoặc kênh hở. IMECHTL1 mô phỏng quá trình ngập một ô chứa nước bằng định luật bảo toàn khối lượng nước tại ô đó. Các liên kết giữ mặt cắt sông với các ô chứa nước hoặc giữa các ô chứa với các công trình hoặc với nhau sử dụng nhiều loại công thức tràn qua công trình khác nhau để mô tả.

 

Danh sách các file số liệu đầu vào:
    + File số liệu thực đo: số liệu biên và trạm kiểm tra (chuỗi H, Q)
    + File chứa các tham số chạy mô hình như thời gian tính, bước thời gian, hệ số nhám, điều kiện ban đầu…
    + File chứa thông số: mặt cắt, các liên kết sông ô, liên kết ô –ô, quan hệ V-Z-F….
Danh sách các file được kết xuất:
    + File kết quả số liệu: các giá trị thủy lực theo toàn bộ các mặt cắt và theo toàn bộ thời gian.
    + Bản đồ ngập lụt theo thời gian: mô hình dạng giả 2 chiều cho phép trích xuất kết quả trực quan, dễ quan sát cho người sử dụng.

Các file kết quả đặc biệt: kết xuất các giá trị khác như giá trị chu kỳ tại điểm cần quan tâm, các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đại lượng quan tâm,…


Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309